Saturday, June 16, 2007

Dunkers läggs ned

Dunkers Kulturhus i Helsingborg ska sprättas upp och bli ett bygdemuseum. Det är redan beslutat av kommunledningen. Detta är fullkomligt barockt. På sina fem år har Dunkers blivit den ledande konstinstitutionen i Skåne. Bättre och mycket jämnare än såväl Malmö Konstmuseum som Malmö Konsthall. Svenska stjärnor som Rolf Hansson, Torsten Andersson, Carl Fredrik Reuterswärd och Jan Håfström har ställt ut i stora salen. Internationella som bröderna Chapman, Henrik Håkansson och Jeppe Hein med flera. Dundersuccéer som Konstfeminism-utställningen. Vad är det som är svårt att förstå med denna konst? Varför ska denna mycket lyckade verksamhet rivas till förmån för statiskt grävande i stadens konstsamlingar? Helsingborgs Kommun har drabbats av skleros. Politikerna är i stort behov av att få veta att de har fattat ett ödesdigert och fullkomligt idiotiskt beslut.

Tuesday, June 12, 2007

Konst ska inte ha större pretentioner än albyl

Radioprogram i P1 om Ulf Linde.

I mer än ett halvsekel har Ulf Linde varit en referenspunkt inom svenskt konstliv, som Som kritiker, Duchampkännare, intendent på Moderna Museet och Thielska Galleriet, essäist och ledamot i Svenska Akademien. I våras fyllde han 78 år, och trots att han ofta har räknats ut som otidsenlig och reaktionär av meningsmotståndare fortsätter hans texter att inspirera nya generationer skribenter och konstintresserade.

I programmet talar han med Tor Billgren om improvisation, Marcel Duchamp och det stora misstaget att utgå från att alla människor skulle behöva vara intresserade av konst.

Sändningstider
onsdag 13 juni kl.14.03
torsdag 14 juni kl. 18.15

Finns även på Sveriges Radios hemsida fram till mitten av juli.

The Jet Set Junta har jag dessutom skrivit en liten text om det Lars Vilks kallar neolindeismen.

Saturday, June 02, 2007

Brillotystnad

Det är inte mycket snack om mysteriet med Warhols Brilloboxar. Beror det på postmodernismens problematiska förhållande till begreppen äkta och autentisk? Så fort stora pengar kommer in i bilden tycks det bli den gamla hederliga modernistiska synen på dessa begrepp som dammas av.