Saturday, June 16, 2007

Dunkers läggs ned

Dunkers Kulturhus i Helsingborg ska sprättas upp och bli ett bygdemuseum. Det är redan beslutat av kommunledningen. Detta är fullkomligt barockt. På sina fem år har Dunkers blivit den ledande konstinstitutionen i Skåne. Bättre och mycket jämnare än såväl Malmö Konstmuseum som Malmö Konsthall. Svenska stjärnor som Rolf Hansson, Torsten Andersson, Carl Fredrik Reuterswärd och Jan Håfström har ställt ut i stora salen. Internationella som bröderna Chapman, Henrik Håkansson och Jeppe Hein med flera. Dundersuccéer som Konstfeminism-utställningen. Vad är det som är svårt att förstå med denna konst? Varför ska denna mycket lyckade verksamhet rivas till förmån för statiskt grävande i stadens konstsamlingar? Helsingborgs Kommun har drabbats av skleros. Politikerna är i stort behov av att få veta att de har fattat ett ödesdigert och fullkomligt idiotiskt beslut.

1 Comments:

Blogger R. Laban Planström said...

Helt surrealistiskt. Det är upploppsstämning på kulturförvaltningen, men det verkar som om det inte går att ändra på det som är bestämt.

Sun Jun 17, 01:13:00 PM PDT

 

Post a Comment

<< Home