Saturday, December 03, 2005

Hot stuff


Nu är det teckningar som gäller! Måleriet är för tekniskt och genomarbetat, skulpturen för monumental och tung. Videokonsten är inte bara för opraktisk för samlaren/konstälskaren, den har dessutom sina begränsningar även i den narrativa förmågan. För det som lockar är den berättande konsten, en konst som underhåller och engagerar med en historia. Följaktligen har teckningen blivit det trendigaste mediet just nu. Här ovan till höger ser ni en teckning av Bruce Nauman, i MoMas ägo (Punch and Judy II Birth & Life & Sex & Death. 1985. Tempera och graphite på papper, 191.8 x 184.2 cm). Men det finns många samtida svenska konstnärer som ägnar sig åt teckning och som är bra investeringar i ett lite längre perspektiv.Jonas Liveröd, bosatt i Malmö:

Andra intressanta tecknare är Chalotte Walentin, Helene Billgren och Lisa Jeannin.

5 Comments:

Blogger southern_comfort said...

Punch and Judy II av Nauman är som bekant, en förlaga till den mer berömda interaktiva installationen "Punch and Judy" som är utförd i neonljusrör. Teckningen följer i det fallet den klassiska förlaga till avslutande verk linjen. Att fler konstnärer använder sig av teckning som uttrycksmedel idag är ju också för att det är ganska behändigt, men att en skapandeteknik skulle råda över någon annan i dagens post-strukturella medvetenhet tror jag mindre på. Dessutom så går det tio samlare på måleri än något annat medium - men det har med praktikalitet och mervärde att göra - och inte med konsten i sig överhuvudtaget.

Sat Dec 03, 05:06:00 AM PST

 
Blogger J.B.P said...

Men så är det. Teckning är helt rätt nu, vilket avspeglas i de många utställningar med unga tecknare det senaste året. Delvis tror jag, härrör intresset från insikten att teckningen är ett självständigt medium med oändliga möjligheter, snarare än en ett halvfärdigt studium inför det "riktiga" verket. Matteo Rosas snöbollsteckningar har en fysikalitet som gör dem till objekt, lika mycket som bilder.Jonas Liveröd låter sina teckningar och de historier de berättar svämma över och breda ut sig över rummet. De är i viss mening installationer och inte sällan platsspecifika, något som aktuella Franzisca Furter (på Elastic) drar till sin spets. Hon tecknar direkt på väggarna. De mest framgångsrika målarna just nu, tecknar på duken. Gunnel Wåhlstrands tuschlaveringar är extremt eftertraktade, liksom Ann Böttchers granar.Etc etc.

Sat Dec 03, 09:28:00 AM PST

 
Blogger Tor Billgren said...

För övrigt pågår en teckningsutetällning på Louisiana.

Min favorittecknare är nog Erland Cullberg.

Mon Dec 05, 01:12:00 AM PST

 
Blogger southern_comfort said...

Joakim, du älskar att teckna i ord...hehehe

Mon Dec 05, 02:11:00 AM PST

 
Blogger J.B.P said...

Jo jag gör väl det ;-)

Tor, jag såg lite Cullbergmålningar på Stlm:s auktionsverk - Billiga.

Själv är jag väldigt förtjust i Donald Baechler, Nino Longobardi och Cocteau.Den senares erotiska teckningar är fantastiska, men bäst är hans teckningar från hospitalet där han behandlades mot sitt morfinmissbruk på 20-talet.

Mon Dec 05, 02:21:00 AM PST

 

Post a Comment

<< Home