Wednesday, November 23, 2005

Handen som ingen biter


Shirin Neshat
"Grace under duty"
Photograph, 1994
Photo courtesy: Sotheby's

Ett av mina absoluta favoritkonstverk har just sålts på Sotheby's i Milano. Det är ett fotografi av Shirin Neshat med en alldeles egen resonansbotten. Shirin Neshat är en konstnär som har ramlat mellan sprickorna i de golvbrädor som hon tidigare kunnat kalla sitt hem eller sin identitet.

Hon är ursprungligen född i Iran men kom som ung konststudent till USA 1974. Efter revolutionen i Iran 1979 kunde hon inte återvända hem på 11 år och när hon väl fick möjlighet så kom hon tillbaka till ett land som inte bara hade ändrats totalt utan i många avseenden helt hade utplånats. Med en lånad identitet (dels Amerikan, dels pre-79 Iranier) har Shirin Neshat på senare år tagit upp frågeställningen om kvinnors religiösa fundamentalism i det gamla hemlandet och bilderna som borde väcka ramaskri blir bara vackra, sensuella och oroväckande, ungefär som en förälskelse - en kemisk reaktion tar vid när jag ser hennes verk, men i synnerhet ovanstående fotografi från 1994 får representera vad jag ser som en mångbottnad och samtidigt sorgsen bild av ett ruinerat liv eller ett system såsom det gamla Iran.

Ur det annars så nervösa, agitativa och högljudda fundamentalismskriet har Neshat lyckats förmedla en lågmäld och nästan kärleksfull illustration av den förvirrade och brutaliserade kvinnan i dagens Iran och hon gör det innefrån systemet, på lika villkor.
Det är på ett sätt en svindlande tanke att en bild förrutom att vara bara vacker också kan bära med sig så mycket bagage om hur vi (i många avseenden övernitiska väst empiricister) skall kunna bygga en bro till ett annat tänkande...en struktur och måttstock olik vår egen.

Shirin Neshat gör inte bara en egen revolution inom systemet i nya Iran, hon gör det också inom systemet här i väst, där hennes bilder numera hänger hos konservativa samlare på flotta privata addresser som Park Avenue i New York eller i exempelvis det franska presidentpalatset som lyckligt ovetande tar med sig en bit av hennes privata revolution in i sina salonger.

Det vore nåt att fundera på för den politiskt och religiöst förvirrade fundamentalist som tänker sätta på sig ett självmordsbälte och spränga sig på någon turistort.....Neshats obeskrivligt vackra och starkt politiska bilder kommer att finnas och leva långt efter de fasansfulla övergrepp som vi konstant blir vittnen till i dag.
För övrigt såldes bilden för € 17.000.....till en privatsamlare - det var tyvärr inte jag.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home