Thursday, December 29, 2005

Esche: Det är sossarnas fel!

Charles Esche om nedläggningshotet mot Rooseum: "this has been a long time coming but now at least the terms and the sides are clear - social democracy versus experimental culture."

1 Comments:

Blogger J.B.P said...

(Ytterligare röster om Rooseum, saxat från hemsidan)

Klas Isaksson, Norrköping: "Jag har rooseum att tacka för mitt kärleksliv!"

Sami Bes, Malmö: "Verkar vara ett skysst ställe för konstnärer från runt om i världen att mötas på. Vore synd å lägga ner."

Luca Francesconi, Milano: "NOOOO!"

Thu Dec 29, 05:45:00 AM PST

 

Post a Comment

<< Home