Tuesday, March 06, 2007

Fredrik Norén på Galleri Peep


Fredrik Norén: Ferrugo III

Fredrik Norén är som snickaren som tänkte att ”Va fan”. Hyllan i mörkt trä som visas på Peep (till den 4 mars) är som hämtad från vilket Wallpaperinrett sovrum som helst – men är helt oanvändbar, eftersom det inte finns några fungerande avställningsytor. Han har strypt hyllans funktion till noll – kvar finns bara ett formspråk. Men när upphör egentligen en hylla att vara en hylla?

Norén använder marmorerarens och dekormålarens månghundraåriga hantverk för att leka med egenskaperna hos olika material och föremål. Träplankor som uppför sig som mattremsor. Stubbar med längsgående trämönster i stället för årsringar. Svävande betongklossar. Allt utfört med en diskret humor och tillgänglighet som tyvärr känns ganska ovanlig i den samtida konsten.

Hans senaste verk är ett antal målningar av vad som tycks vara utsnitt av gamla containers eller fartygsskorv. Avskavt, rostigt och väderbitet. Jag frestas att boxa till dem för att få höra det dova ljudet av metalltank, men ångrar mig i sista stund. Man vill ju inte få träflisor i näven.

(Ursprungligen publicerad i Sydsvenskan.)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home