Saturday, June 16, 2007

Dunkers läggs ned

Dunkers Kulturhus i Helsingborg ska sprättas upp och bli ett bygdemuseum. Det är redan beslutat av kommunledningen. Detta är fullkomligt barockt. På sina fem år har Dunkers blivit den ledande konstinstitutionen i Skåne. Bättre och mycket jämnare än såväl Malmö Konstmuseum som Malmö Konsthall. Svenska stjärnor som Rolf Hansson, Torsten Andersson, Carl Fredrik Reuterswärd och Jan Håfström har ställt ut i stora salen. Internationella som bröderna Chapman, Henrik Håkansson och Jeppe Hein med flera. Dundersuccéer som Konstfeminism-utställningen. Vad är det som är svårt att förstå med denna konst? Varför ska denna mycket lyckade verksamhet rivas till förmån för statiskt grävande i stadens konstsamlingar? Helsingborgs Kommun har drabbats av skleros. Politikerna är i stort behov av att få veta att de har fattat ett ödesdigert och fullkomligt idiotiskt beslut.

1 Comments:

Blogger Herr Planström said...

Helt surrealistiskt. Det är upploppsstämning på kulturförvaltningen, men det verkar som om det inte går att ändra på det som är bestämt.

Sun Jun 17, 01:13:00 PM PDT

 

Post a Comment

<< Home