Sunday, July 01, 2007

Nöjesguiden juni

Bäst just nu - konst
Publicerad: Jun 2007

Sommaren är verkligen lågsäsong i konstlivet. De flesta gallerierna håller stängt och man är för det mesta förpassad till museer och konsthallar om man vill se en utställning. Men det finns en fördel med att juli är så konstfattigt: man tvingas färdas en bit för att tillfredställa estetiska behov. Tänk vad många fina konstutflykter man kan pressa in på en månad — Köpenhamn, Helsingborg, Ystad och så landsbygden med Östra Karup, Kabusa och Wanås. Ta med en picknickkorg, en flaska kyld prosecco och förena nytta med nöje.

1. Philip Guston
Louisiana, Gl. Strandvej 13, Humlebæck, 30 maj till 26 augusti
I Europa är Philip Guston inte okänd, men heller inte lika stor som i sitt hemland USA. Han började som abstrakt expressionist under 50-talet, men nästan två decennier senare övergav han det abstrakta för en figurativ stil som hämtade sina stilistiska förebilder i serietidningsvärlden, och om man ger sig tid att upptäcka hans verk inser man var mycket av måleriet från åttiotalet och senare har sitt arv.

2. Caroline Mårtensson
Ystad konstmuseum, S:t Knuts torg, 16 juni till 16 september
Konsekvent och idogt iscensätter Caroline Mårtensson berättelser genom objekt hämtade ur könsrollernas symbolvärld, utan att någonsin förfalla i lättköpt genusretorik.

3. Jag vill kunna se vad det är
Lunds konsthall, Mårtenstorget, 2 juni till 26 augusti
Även snåla kommuner köper konst emellanåt. Lunds konsthall har valt ut tio stycken konstnärsnamn ur kommunens förvärv under senare år — och valt dem väl. Ett tillfälle att se Alexander Gutkes fotoresa genom en diaprojektors innandöme, eller uppleva Anna Lings zenmeditativa tushlaveringar som åkallar vattnets guppande rörelser i havet. Dessutom samhällskritiska verk av Runo Lagomarsino och keramiska skulpturer av Sirous Namazi.

4. Museets naturalhistoria
Dunkers kulturhus, Sundstorget, Helsingborg, 26 maj till 26 augusti
Det kan bli lite tröttsamt med konstnärer som vill rekontextualisera museiobjekt och institutionella verksamheter, men Mark Dions museiinterventioner — ett bättre uttryck för ”stöka omkring i källarförrådet” — har ofta satiriska drag som avdramatiserar den institutionella kritiken något, men med bibehållen udd.

5. Konstrunda i stan
Varje dag, hela sommaren
Boken Konstguide: skulpturer och offentlig utsmyckning i Malmö av Conny Petterson (Red.), 2006, är den perfekta utgångspunkten för en spännande cykeltur i Malmös alla stadsdelar. Börja på biblan eller i bokhandeln. Ta sedan chansen att upptäcka gudsförgätna Nydalatorget under förevändningen att du ska titta på en 60-talsbrons.

/ Joakim Borda

0 Comments:

Post a Comment

<< Home